Przejdź do treści głównej

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 - RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.


2019-02-01 11:34

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 - RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregionu Północnego, Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.

Dofinansowania nie udzielono żadnemu z projektów.

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18- RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz skład Komisji Oceny Projektów publikujemy poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś