Przejdź do treści głównej

KOMUNIKAT w sprawie stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia


2022-08-09 08:39

W związku z przepisami Ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) i wynikającymi z niej obowiązkami zawartymi m.in. w art.7 - informujemy, że na etapie ubiegania się o środki europejskie Instytucje udzielające wsparcia mają obowiązek weryfikować istnienie związków z Federacją Rosyjską wnioskodawców i innych podmiotów chcących (pośrednio bądź bezpośrednio) skorzystać ze wsparcia unijnego.

IZ RPO WSL przypomina więc, że obligatoryjny obowiązek wykluczenia podmiotów/wykonawców pochodzących lub mających powiązania z Federacją Rosyjską ma zastosowanie na każdym etapie realizacji projektów z udziałem środków budżetu państwa oraz środków unijnych oraz obowiązuje wszystkich beneficjentów, także w ramach projektów grantowych czy instrumentów finansowych.

Informacje o stosowaniu tożsamego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach publicznych zostały zamieszczone w komunikatach Urzędu Zamówień Publicznych:

„Nowe podstawy wykluczenia z postępowania lub konkursu oraz kara pieniężna jako sankcje w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”; https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine

„Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych
i koncesjach”. https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach2

Dodatkowo wskazujemy link do listy osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Jednocześnie informujemy, że nie przestrzeganie powyższej regulacji może skutkować konsekwencjami podczas kontroli wdrażanych projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś