Przejdź do treści głównej

Jak wspierać firmę z funduszy unijnych?


2019-02-25 14:39

21 lutego 2019 r., częstochowska siedziba filii WUP w Katowicach (przy Alei Niepodległości 21/22) gościła zainteresowanych tematem wsparcia dla firm. Jak zwykle przedsiębiorcy subregionu północnego nie zawiedli – do sali Stowarzyszenia Księgowych przybyło ok. 70 osób.

Zaplanowaliśmy dla nich – poza informacją o wsparciu przedsiębiorstw z funduszy unijnych – informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Pytań do referujących temat przedstawicieli Straży Granicznej, Okręgowej Inspekcji Pracy i specjalisty z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie było wiele. Wyjaśniali je po kolei zaproszeni przez WUP prelegenci. Pracownicy SG referowali zasady zatrudniania cudzoziemców, w tym: procedury uzyskania wizy pobytowej. Zezwolenia na pracę przez cudzoziemców na terenie RP, warunki pobytu i procedury zatrudniania cudzoziemców– pracowników sezonowych omawiała przedstawicielka PUP Myszków, jako że to powiatowe urzędy pracy odpowiadają za cudzoziemców zatrudnionych czasowo. O pracy oraz prawach i obowiązkach pracodawców wynikających z obowiązujących przepisów względem zatrudniania cudzoziemców mówiły przedstawicielki OIP.


Karol Kobylarz z Punktu Kontaktowego EFS WUP omówił temat wsparcia cudzoziemców, w tym emigrantów i reemigrantów w projektach działań wdrażanych przez WUP w ramach RPO WSL i PO WER. Od ubiegłego roku są oni – obok odchodzących z rolnictwa oraz ubogich pracujących – grupą docelową w planowanych w marcu konkursach Działania 7.1 RPO WSL. Propagowaliśmy szeroko możliwą w tych projektach formę wparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia , która jest bardzo opłacalna dla przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się zatrudnić takie osoby. Z funduszy unijnych otrzymaliby zwrot kosztów ich zatrudnienia wraz ze składkami. Ponadto jak zwykle zachęcaliśmy do skorzystania z dofinansowanych z funduszy UE usług rozwojowych, tj. szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP oraz osób samozatrudnionych. Z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że ci ostatni są najliczniejsza grupą podnoszącą kwalifikacje w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych. O tym z czego można skorzystać i jakie ulgi w opłacie przysługują danej grupie mówił naczelnik Wydziału Zarządzania EFS WUP Piotr Kucharski.

Na spotkaniu nie zabrakło oferty Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Kierownik Wydziału Informacji i Promocji ŚCP Adriana Witkowska zachęcała do skorzystania z możliwości dofinansowań badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach MS. Z kolei Józef Wojtas z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Częstochowie informował o bardzo szerokim wachlarzu możliwości pozyskania środków rozwojowych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym współfinansowanych z funduszy unijnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kredytów na zakup i wdrożenie nowych technologii.

Prezentacje ze spotkania są dostępne poniżej:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś