Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Jak działa PSF?


Podmiotowy System Finansowania (PSF)

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi rozwojowe to m.in.:

 • szkolenia,
 • mentoring i coaching,
 • doradztwo,
 • e-learning.

Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu popytowym tj. umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych

To funkcjonująca pod adresem http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców świadczonymi w różnych formach: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring i coaching. W bazie znajdują się usługi zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i komercyjne. W Bazie publikowane są tylko wysokiej jakości usługi oferowane przez zweryfikowane (wiarygodne, doświadczone i kompetentne) firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Baza umożliwia:

 1. Wybór spośród oferty
  Można przeszukiwać ofertę usług rozwojowych dla przedsiębiorców, a po jej zakończeniu uczestnicy usługi rozwojowej oceniają zarówno samą usługę, jak i podmiot ją świadczący.
 2. Możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę” w ramach tzw. giełdy usług. Przedsiębiorcy, którzy nie znajdą w Bazie odpowiedniej usługi mogą ją zamówić za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń”.

Co zyskujesz?

 • indywidualne podejście - usługi „szyte na miarę”, dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb,
 • profesjonalizm - usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje, dysponujące odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami,
 • pewność - możliwość wyboru oferty na podstawie widocznych w BUR ocen podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz możliwość oceny wykonanej dla Ciebie usługi rozwojowej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych)  oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).  

Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.

Poziom dofinansowania  zależy od  wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełno sprawnościami, czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu).

Warunki dodatkowe szczegółowo precyzuje dokument „Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim” (dokument znajdziesz na końcu tego artykułu - pod mapą).

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana na przedsiębiorcę będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalanej przez Komitet Sterujący PSF.

Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

Uwaga! Od 18 stycznia 2022 obowiązuje nowy sposób składania fiszek wniosków o dofinansowanie. Fiszki należy składać przez platformę ePUAP. Zapoznaj się z instrukcją składania fiszki.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś