Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Informacja o spotkaniu dotyczącym aplikowania o środki EFS w ramach Działania 7.1.1


2017-06-29 14:56

Spotkanie odbyło się w dniu 22 czerwca br. w sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnikami były podmioty zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań dla mieszkańców Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Konkurs w ramach ww. działania obejmuje realizację wsparcia na rzecz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy :


- osób powyżej 50 roku życia;
- kobiet;
- osób z niepełnosprawnościami;
- osób długotrwale bezrobotne;
- osób o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu uczestnikom można zaproponować działania aktywizacyjne,
w tym doradztwo zawodowe, szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz staże.

Działania projektowe muszą być realizowane na obszarach rewitalizowanych
ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Podczas spotkania omówiono :

- najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej (nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17), ze szczególnym uwzględnieniem zmian dot. ograniczeń i limitów realizacji projektów

- kryteria oceny formalnej i merytorycznej

- najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z wcześniejszego naboru

- zasady kwalifikowalności wydatków w projektach.

Zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Konkursu 7.1.1 RPO WSL, którzy nie wzięli udziału w spotkaniu zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas spotkania, które znajdują się poniżej.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś