Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Harmonogram naborów PSF w 2023 roku


Legenda:

BCP - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
FG 2
- Fundusz Górnośląski SA 
FG 3 - Fundusz Górnośląski SA (nabór dedykowany ŚLĄSKIE DLA UKRAINY)
FG 3-1 - Fundusz Górnośląski SA
CSD 2 - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki
WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (obecnie Akademia Śląska)
WST2
- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (obecnie Akademia Śląska)
ARR 2 - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
RIPH 2
-Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach


Wznowienie naboru w projekcie FG 1.
W związku z uwolnieniem środków finansowych, 28 lutego br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (oznaczonym jako FG 1) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.
Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 1 mln. zł.
Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru to 15.05.2023 roku.

Wznowienie naboru w projekcie OSI.
W związku z uwolnieniem środków finansowych, 21 lutego br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. „Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI” (oznaczonym jako OSI) rozpocznie się ciągły nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.
Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 2,9 mln. zł.

W wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD) wznowiony zostanie nabór fiszek w trybie ciągłym.
Termin rozpoczęcia naboru – 14.03.2023 r.
Dostępna alokacja – 1 000 000,00 PLN.
Godzina rozpoczęcia naboru – 8.00.
Nabór skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

Informujemy, że została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI" (OSI). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że 03 kwietnia 2023 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD). Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone. W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PSF

Informujemy, że IP RPO WUP podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty środków dostępnej w ramach rundy naboru. Zwiększenie dotyczy wszystkich Operatorów i obowiązuje od rundy naboru, która zaczyna się w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

Równocześnie z uwagi na czas jaki pozostał do końca realizacji poszczególnych projektów PSF, IP RPO WUP zdecydowała o wprowadzeniu ostatecznych terminów zakończenia realizacji usług rozwojowych w ramach poszczególnych rund naboru. Wprowadzone terminy graniczne dotyczą wszystkich Operatorów i obowiązują od rundy naboru, która zaczyna się w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

Wznowienie naboru w projekcie FG 1

W związku z uwolnieniem środków finansowych, w terminie 2 – 5 maja 2023 r. w projekcie pt. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” (oznaczonym jako FG 1) odbędzie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Rozpoczęcie naboru: 2 maja 2023 r., godz. 8:00:00.
Zakończenie naboru: 5 maja 2023 r.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór: 1,1 mln zł.
Termin rozpoczęcia usług: od 02.06.2023 r.
Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru: 15.07.2023 r.

Informujemy, że w dniu 30.04.2023 r. zakończy się specjalny dedykowany dla pracowników z Ukrainy nabór ciągły pn. „Śląskie dla Ukrainy” oznaczony jako FG 3.Jednocześnie wyjaśniamy, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie mogą ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach ogólnodostępnych naborów PSF dla wszystkich MŚP, u wszystkich Operatorów PSF w województwie

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (CSD) wznowione zostaną nabory fiszek w ramach ww. projektu. Termin naboru to: 16-19.05.2023 r.  Alokacja 150 000 PLN. Nabór skierowany do wszystkich przedsiębiorców. Rozpoczęcie naboru – godzina 8.00

Wznowienie naboru fiszek przez Operatora CSD 2
Informujemy, że w wyniku przekazania przez IP RPO WUP dodatkowych środków finansowych w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2) wznowiony zostanie nabór fiszek w ramach ww. projektu.
Termin naboru to: 23-26.05.2023 r.
Rozpoczęcie naboru: godz. 8:00.
Alokacja: 1 500 000 PLN
Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wznowienie naboru fiszek przez Operatora WST 2
Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. "Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2" (WST 2) wznowiony zostanie nabór fiszek w ramach ww. projektu.
Termin naboru to: 23-26.05.2023 r.
Rozpoczęcie naboru: godz. 8:00.
Alokacja: 1 000 000 PLN
Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Uwaga - zmiana terminu zakończenia usług rozwojowych w projekcie FG 3-1
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zakończenia usług rozwojowych dla naboru 30.05-02.06.2023 w ramach projektu FG 3-1 z 31.08.2023 r. na 30 września 2023 r.
Zmiana wynika z braku wykorzystania zaplanowanej alokacji w naborze przeprowadzonym w terminie 09-12.05.2023 r.

Wznowienie naboru fiszek przez Operatora OSI
Informujemy, że w wyniku uwolnienia środków finansowych w projekcie pn. "Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI" (OSI) wznowiony zostanie nabór fiszek w ramach ww. projektu.
Termin naboru to: 30.05-02.06.2023 r.
Rozpoczęcie naboru: godz. 8:00
Alokacja: 1 500 000 PLN
Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem się dostępnych środków, na wniosek Operatora, zmniejszono alokację w naborze do projektu PSF pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego” (RIPH 2). W związku z powyższym alokacja w naborze 30.05-02.06 2023 wynosić będzie 1 000 000,00 PLN.

Zmniejszenie alokacji w naborach PSF do Operatora BCP
Informujemy, że w związku z wyczerpaniem się dostępnych środków, na wniosek Operatora zmniejszono alokację w naborze do projektu PSF pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników" (BCP).
W związku z powyższym alokacja w naborze 13-16.06 2023 r. wynosić będzie 600 000,00 PLN.

HARM_23.05.2023


Instrukcja składania fiszki wniosku za pomocą ePUAP


Alokacje:

Alokacje_stan na 5.06.2023

Ostateczne terminy zakończenia usług:

TERMIN ZAK_16.05.23

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś