Przejdź do treści głównej

Harmonogram naborów w PSF w 2022 roku


Legenda

OSI  - Obszar strategicznej interwencji (tylko gminy/miasta znajdujące się w wykazie)
FG 1 - Fundusz Górnośląski SA
FG 2 - Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)
FG 3 - Fundusz Górnośląski SA (nabór dedykowany ŚLĄSKIE DLA UKRAINY)
CSD 2 - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki
WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
ARR 2
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
RIPH 2
-Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

UWAGA! Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków od dnia 27 stycznia br. wznowiony zostanie (w trybie ciągłym) nabór fiszek w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim(ARR2).
Nabór rozpocznie się o godzinie 8.00 (dla wszystkich MŚP).

UWAGA! Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków od 4 lutego br. wznowiony zostanie (w trybie ciągłym) nabór fiszek w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Nabór rozpocznie się o godzinie 8.00 i jest dedykowany wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych, tj. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Informujemy, że 28 stycznia br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że 09 lutego br. została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Usługi rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” (RIPH 2)od dnia 25 lutego 2022 r., od godz. 8.00, wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2) od 15 marca 2022 r. od godz. 8.00 wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym.

Informujemy, że 16 marca 2022 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2).Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) wznowione zostaną nabory fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Terminy naborów: 
12-15 kwietnia 2022: alokacja 500 000 PLN
10-13 maja 2022: alokacja 500 000 PLN
07-10 czerwca 2022: alokacja 500 000 PLN
28 czerwca -1 lipca 2022: alokacja 500 000 PLN.

Nabory skierowane do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Rozpoczęcie każdego naboru – godzina 8:00:00.

Informujemy, że Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wznawia nabory na szkolenia w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (oznaczonym jako WST).

Termin naborów oraz alokacja to:
5–8 kwietnia 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN;
4–6 maja 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN;
31 maja – 3 czerwca 2022 r. – alokacja 500 000 PLN (dla mikro i samozatrudnionych);
28 czerwca – 1 lipca 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN.

Rozpoczęcie każdego naboru – godzina 10:00:00.

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków wznowiony zostanie nabór fiszek w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP). Nabór rozpocznie się 10 maja 2022 r., o godzinie 8.00 – dostępna alokacja wynosi 200 000,00 PLN. Planowane zakończenie naboru - 13 maja, godz. 15:00.

Informujemy, że 11 maja br., została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA! Zmiana terminów naborów dla projektu FG1 oraz dodatkowe terminy naborów w projekcie BCP.
Szczegóły poniżej.

Informujemy, że zaplanowano dodatkowe nabory fiszek wniosków w projekcie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (ARR 2).
Dodatkowe terminy naborów:
14-17 czerwca 2022;
12-15 lipca 2022 (tylko dla mikroprzedsiębiorstw);
16-19 sierpnia 2022;
13-16 września 2022;
11-14 października 2022;
15-18 listopada 2022 (tylko dla mikroprzedsiębiorstw);
13-16 grudnia 2022.

Przydział finansowy (alokacja) na każdy z ww. naborów - 1 000 000,00 zł.

Informujemy, że dla dofinansowań do usług rozwojowych zaplanowano dodatkowe nabory fiszek wniosków w projekcie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach (RIPH 2).

Dodatkowe terminy naborów:
19 - 22.07.2022
16 - 19.08.2022
13 - 16.09.2022
11 - 14.10.2022
08 - 11.11.2022
06 - 09.12.2022

Przydział finansowy (alokacja) na każdy z ww. naborów - 500 000,00 zł.

Dodatkowe nabory w projekcie CSD 2:
5 lipca 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 1 mln zł);
2 sierpnia 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 1 mln zł).

Dodatkowe nabory tylko dla mikroprzedsiębiorców w projekcie WST 2:
19-22 lipca 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 350 000 zł);
16-19 sierpnia 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 350 000 zł).

Harmonogram naborów PSF 2022 - AKTUALIZACJA 07.07.22

Instrukcja składania fiszki wniosku za pomocą ePUAP

Alokacja

Alokacje PSF na 2022 (opublikowane 7 grudnia 2021)

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś