Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Harmonogram naborów w PSF w 2022 roku


Legenda

OSI  - Obszar strategicznej interwencji (tylko gminy/miasta znajdujące się w wykazie)
FG 1 - Fundusz Górnośląski SA
FG 2 - Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)
FG 3 - Fundusz Górnośląski SA (nabór dedykowany ŚLĄSKIE DLA UKRAINY)
FG 3-1 - Fundusz Górnośląski SA
CSD 2 - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki
WSTWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (obecnie Akademia Śląska)
WST2
- Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (obecnie Akademia Śląska)
ARR 2 - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
RIPH 2
-Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

UWAGA! Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków od dnia 27 stycznia br. wznowiony zostanie (w trybie ciągłym) nabór fiszek w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim(ARR2).
Nabór rozpocznie się o godzinie 8.00 (dla wszystkich MŚP).

UWAGA! Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków od 4 lutego br. wznowiony zostanie (w trybie ciągłym) nabór fiszek w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Nabór rozpocznie się o godzinie 8.00 i jest dedykowany wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych, tj. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Informujemy, że 28 stycznia br. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR2).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że 09 lutego br. została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Usługi rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” (RIPH 2)od dnia 25 lutego 2022 r., od godz. 8.00, wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2) od 15 marca 2022 r. od godz. 8.00 wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym.

Informujemy, że 16 marca 2022 została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania" (CSD 2).Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) wznowione zostaną nabory fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Terminy naborów: 
12-15 kwietnia 2022: alokacja 500 000 PLN
10-13 maja 2022: alokacja 500 000 PLN
07-10 czerwca 2022: alokacja 500 000 PLN
28 czerwca -1 lipca 2022: alokacja 500 000 PLN.

Nabory skierowane do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim.

Rozpoczęcie każdego naboru – godzina 8:00:00.

Informujemy, że Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wznawia nabory na szkolenia w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (oznaczonym jako WST).

Termin naborów oraz alokacja to:
5–8 kwietnia 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN;
4–6 maja 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN;
31 maja – 3 czerwca 2022 r. – alokacja 500 000 PLN (dla mikro i samozatrudnionych);
28 czerwca – 1 lipca 2022 r. – alokacja 1 000 000 PLN.

Rozpoczęcie każdego naboru – godzina 10:00:00.

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków wznowiony zostanie nabór fiszek w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP). Nabór rozpocznie się 10 maja 2022 r., o godzinie 8.00 – dostępna alokacja wynosi 200 000,00 PLN. Planowane zakończenie naboru - 13 maja, godz. 15:00.

Informujemy, że 11 maja br., została wyczerpana alokacja projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

UWAGA! Zmiana terminów naborów dla projektu FG1 oraz dodatkowe terminy naborów w projekcie BCP.
Szczegóły poniżej.

Informujemy, że zaplanowano dodatkowe nabory fiszek wniosków w projekcie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (ARR 2).
Dodatkowe terminy naborów:
14-17 czerwca 2022;
12-15 lipca 2022 (tylko dla mikroprzedsiębiorstw);
16-19 sierpnia 2022;
13-16 września 2022;
11-14 października 2022;
15-18 listopada 2022 (tylko dla mikroprzedsiębiorstw);
13-16 grudnia 2022.

Przydział finansowy (alokacja) na każdy z ww. naborów - 1 000 000,00 zł.

Informujemy, że dla dofinansowań do usług rozwojowych zaplanowano dodatkowe nabory fiszek wniosków w projekcie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach (RIPH 2).

Dodatkowe terminy naborów:
19 - 22.07.2022
16 - 19.08.2022
13 - 16.09.2022
11 - 14.10.2022
08 - 11.11.2022
06 - 09.12.2022

Przydział finansowy (alokacja) na każdy z ww. naborów - 500 000,00 zł.

Dodatkowe nabory w projekcie CSD 2:
5 lipca 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 1 mln zł);
2 sierpnia 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 1 mln zł).

Dodatkowe nabory tylko dla mikroprzedsiębiorców w projekcie WST 2:
19-22 lipca 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 350 000 zł);
16-19 sierpnia 2022 od godz. 8:00:00 (pula środków - 350 000 zł).

Dodatkowe terminy naborów w projekcie FG 3:
19 - 22.07.2022,
16 - 19.08.2022,
13 - 16.09.2022 (dedykowany dla mikroprzedsiębiorców),
11 - 14.10.2022,
08 - 11.11.2022,
06 - 09.12.2022 (dedykowany dla mikroprzedsiębiorców).

WAŻNE! Dotyczy naboru PSF w projekcie FG 3 (nabór FG 3-1)

Zwracamy uwagę, że w naborze Funduszu Górnośląskiego S.A. oznaczonym jako FG3-1, fiszki należy składać na formularzu ePuap (fiszki) oznaczonym jako FG3-1.

Nie należy stosować formularza ePuap (fiszki) oznaczonego jako FG3. Fiszka FG3 dotyczy tylko naboru dedykowanego dla obywateli Ukrainy.

Informujemy, że 26 lipca 2022 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. "Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI" (OSI)
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Informujemy, że 23 sierpnia 2022 r. została wyczerpana alokacja na doradztwo w projekcie pn. „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (oznaczonym jako WST) realizowanym przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie, dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

W związku z uwolnieniem środków finansowych, 27 września br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. "Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP 2" (oznaczonym jako WST 2) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.
Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 350 tys. zł.

Dodatkowe nabory fiszek w projekcie CSD

W związku z uwolnieniem środków, 11 października br. o godz. 8:00:00 w projekcie pt. "Podmiotowy System Finansowania. Śląskie" (oznaczonym jako CSD) rozpocznie się dodatkowy nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 750 000,00 zł.

 Zwiększenie alokacji w naborach do projektów PSF:

„Dotacje dla MŚP w województwie śląskim” (FG 3-1)
Fundusz Górnośląski dokona zwiększenia alokacji w ramach kolejnych rund naborów FG 3 zaczynając od naboru 8-10.11 w następujący sposób - nowa alokacja dla naborów otwartych wynosi 2 500 000,00 PLN, nowa alokacja dla naborów dedykowanych wynosi 1 300 000,00 PLN;

„Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR 2)
Agencja Rozwoju Regionalnego dokona zwiększenia alokacji w ramach kolejnych rund naborów ARR 2 zaczynając od naboru 11-14.10 w następujący sposób - zlikwidowane zostaną nabory dedykowane, a nowa alokacja dla naborów otwartych wynosi 2 500 000,00 PLN;

„Usługi rozwojowe dla MŚP z woj. śląskiego” (RIPH 2)
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa dokona zwiększenia alokacji w ramach kolejnych rund naborów RIPH 2 zaczynając od naboru 11-14.10 w następujący sposób - nowa alokacja dla wszystkich naborów wynosi 1 500 000,00 PLN;

"KOMPETENTNY ŚLĄSK - usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników" (BCP)
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości dokona zwiększenia alokacji w ramach kolejnych rund naborów BCP zaczynając od naboru 8-10.11 w następujący sposób - nowa alokacja dla wszystkich naborów wynosi 1 300 000,00 PLN.


Informujemy, że w wyniku przekazania przez IP RPO WUP dodatkowych środków finansowych w projekcie pn. "Wsparcie śląskich przedsiębiorstw i pracowników. Podmiotowy System Finansowania." (CSD 2) wznowione zostaną nabory fiszek w ramach ww. projektu.
Terminy naborów to:
25-28.10.2022: alokacja 1 000 000 PLN
22-25.11.2022: alokacja 1 000 000 PLN
20-23.12.2022: alokacja 1 000 000 PLN
Nabory skierowane do wszystkich przedsiębiorców.
Rozpoczęcie naboru – godzina 8.00

Informujemy, że w związku z uwolnieniem się środków finansowych w projekcie pn. „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (oznaczonym jako WST) realizowanym przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach wznowione zostaną nabory fiszek w ramach ww. projektu.
Terminy naborów to:
08-10.11.2022: alokacja 1 000 000 PLN
06-09.12.2022: alokacja 500 000 PLN
Nabory skierowane są do wszystkich przedsiębiorców.
Rozpoczęcie naboru – godzina 8.00

Informujemy, że w wyniku aneksowania w dniu 28.10.2022 r. umowy z Operatorem Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach (od 2 listopada pod nazwą Akademia Śląska), wznowione zostaną nabory fiszek w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚPII".
Termin naborów to:
29.11.2022 - 02.12.2022: alokacja 1 000 000 PLN
Nabory skierowane są do wszystkich przedsiębiorców.
Rozpoczęcie naboru – godzina 8.00"

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o zwiększeniu alokacji dla rundy naboru 6-9.12.2022 roku w projekcie PSF pn. „Dotacje dla MŚP w województwie śląskim” (FG 3-1).
Fundusz Górnośląski dokona zwiększenia alokacji dla ww. rundy naboru z kwoty 1 300 000,00 PLN, do kwoty 3 200 000,00 PLN.
Ponadto ww. nabór będzie dostępny dla wszystkich przedsiębiorcówlikwidacja naboru dedykowanego.

Wznowienie naboru fiszek przez operatora CSD

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (oznaczonym jako CSD) zostanie wznowiony nabór fiszek w trybie ciągłym
w ramach ww. projektu.
Termin rozpoczęcia naboru: 06.12.2022 r.
Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie śląskim.
Godzina rozpoczęcia naboru: 8.00

Harm PSF 16.11.22

Instrukcja składania fiszki wniosku za pomocą ePUAP

Alokacja

Alokacje PSF na 2022 (opublikowane 7 grudnia 2021)

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś