Przejdź do treści głównej

Etap oceny formalnej - konkursy nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 i RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17


2018-01-05 14:30

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji warunków formalnych, publikujemy listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursów nr:

RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 dla Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego.

RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.

Do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 skierowany został 1 wniosek o dofinansowanie.

KRÓTKI OPIS:

Proj. ma na celu podn.kwalif.zaw. 44 os.dor.(22K i 22M w w.25+) pracujących i/lub mieszkających na ter.m. Żory (Śródmieście wraz z zachodnią dzielnicą Kleszczówka, osiedle Gwarków z terenami przyległymi – Dzielnica Rój). Tereny te objęte są rewitalizacją RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Grupę docelową projektu w szczególności stanowią osoby, które obecnie należą do grup defaworyzowanych(o niskich kompetencjach oraz w wieku 50+), wykazujące duże potrzeby w dostępie do edukacji. W ramach proj. każdy z jego uczestników otrzyma możliwość wyboru odpowiadającego jego potrzebom szkolenia jęz.(do wyboru: j. ang., franc. lub niem. na poz.A1, A2, B1, B2) lub szkol. komp. IC3 (prog. szkol. obejm.podst.pracy z komp., kluczowe programy i aplikacje oraz internet i funk.w sieci) wraz z możl. uzyskania certyf.zewnętrznego potw. kwalifik). Okr.real. proj.01-07.17-31.12.18r.Miejsce real.to ter.obj.rewit.RIT Sub.Zach WŚL oraz biuro ARP.SA.(Żory, Al.Wojska Polskiego 4)

Listy wniosków znajdują się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś