Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dwa nabory wniosków w ramach Poddziałania 7.4.2: Outplacement – konkurs oraz Outplacement – OSI


2017-10-30 12:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 30 listopada 2017 r. otwiera dwa nabory wniosków w konkursach dotyczących Poddziałania 7.4.2: Outplacement konkurs (nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17) oraz Outplacement OSI (nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe;

f. subsydiowane zatrudnienie;

g. dodatek relokacyjny;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest osobą z niepełnosprawnością,
  • jest osobą powyżej 50 roku życia,
  • jest kobietą,
  • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
  • jest osobą powyżej 30 roku życia;

i. wsparcie pomostowe w postaci finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej- realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 30 listopada do 29 grudnia 2017.

Planowane rozstrzygnięcie konkursów

Maj 2018.

Budżet naborów

20 144 762,48 PLN tj. 4 671 574,25 EUR (konkurs)

846 271,79 PLN tj. 196 250,59 EURO (OSI)

 Już teraz doczytaj więcej w ogłoszeniach i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś