Przejdź do treści głównej

Dotacje na założenie własnej firmy


Masz co najmniej 30 lat, nie pracujesz i mieszkasz w województwie śląskim? Skorzystaj z projektów, które pomogą Ci założyć własną firmę.

Kto może starać się o dotację?

Osoby nieaktywne zawodowo, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej, zamieszkujące woj. śląskie, które należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.

Jaka jest wysokość dotacji?

Kwota dotacji to maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w dniu przyznania wsparcia.

Z jakich form wsparcia w projekcie możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie  możesz bezpłatnie skorzystać z:

 • usług szkoleniowo-doradczych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu zakładania i prowadzenia firmy (w tym pomocy w przygotowaniu biznesplanu),
 • bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy (pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej minimum rok),
 • wsparcia pomostowego – jest to pomoc finansowa i doradczo-szkoleniowa w pierwszym okresie działalności firmy (do 6 lub do 12 miesięcy).

3 kroki do dotacji

 1. Znajdź projekt dla siebie.
 2. Weź udział w rekrutacji do projektu.
 3. Jako uczestnik projektu złóż wniosek o przyznanie dotacji w postaci Biznesplanu. W wyniku pozytywnej oceny Biznesplanu podpiszesz umowę na podstawie, której zostanie wypłacona dotacja.

Aktualnie żaden projekt nie prowadzi rekrutacji.
Zgodnie z informacją o naborze wniosków, przewidywany termin wyboru nowych projektów to LIPIEC 2020.  Nie oznacza to, że w lipcu rozpoczną się projekty. Rozpoczną się po podpisaniu umowy o dofinansowanie i zgodnie z założonym przez realizatora harmonogramem. Wówczas nastąpi aktualizacja informacji o projektach / listy z projektami.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, dotacja, dotacje UE, działalność gospodarcza, firma.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś