Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dotacje na założenie własnej firmy


Masz co najmniej 30 lat i mieszkasz w województwie śląskim? Skorzystaj z projektów, które pomogą Ci założyć własną firmę.

Kto może starać się o dotację?

Osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej, zamieszkujące woj. śląskie, które należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach;
b) pozostałe grupy (jeżeli realizator projektu założył ich udział), tj.:
– reemigranci (do tej grupy zaliczani są również repatrianci);
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
– osoby tzw. ubogie pracujące (zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia lub dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza tzw. progu interwencji socjalnej);
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Jaka jest wysokość dotacji?

Kwota dotacji to 23 050 zł.

Z jakich form wsparcia w projekcie możesz skorzystać?

Biorąc udział w projekcie  możesz bezpłatnie skorzystać z:

  • usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej);
  • bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy (pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej minimum rok);
  • wsparcia pomostowego – jest to pomoc finansowa w pierwszym okresie działalności firmy (do 6 lub do 12 miesięcy).

3 kroki do dotacji

  1. Znajdź projekt dla siebie.
  2. Weź udział w rekrutacji do projektu.
  3. Jako uczestnik projektu złóż wniosek o przyznanie dotacji w postaci biznesplanu. W wyniku pozytywnej oceny biznesplanu podpiszesz umowę na podstawie, której zostanie wypłacona dotacja.

Aktualnie nie ma projektów, w których trwa rekrutacja.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, dotacja, dotacje UE, działalność gospodarcza, firma.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś