Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Częściowe zawieszenie wytycznych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego


2022-05-05 12:26

27 kwietnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o częściowym zawieszeniu niektórych wytycznych dot. projektów realizowanych przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawieszone wytyczne

  1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020,
  2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
  3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.


Termin zawieszenia

31 grudnia 2023 r. – z możliwością zmiany terminu i zakresu zawieszenia w dowolnym czasie.

Uzasadnienie zawieszenia

Zawieszenie ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do bieżących warunków wynikających z:

  • trwającego stanu epidemii choroby zakaźnej COVID-19,
  • kryzysu uchodźczego i napływu imigrantów do Polski z Ukrainy w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dot. częściowego zawieszenia poszczególnych wytycznych znajdziesz w komunikatach wydanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (załączniki poniżej).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś