Przejdź do treści głównej

Bezzwrotna dotacja


Maksymalna wysokość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w dniu przyznania wsparcia. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, jest osobą do 30 roku życia.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś