Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Bezpłatne szkolenia


Chcesz podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych.


Bezpłatne szkolenia informatyczne i językowe

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby, które mają co najmniej 25 lat,  pracujące (w tym również na podstawie umów cywilnoprawnych), należące do grup defaworyzowanych, w tym m.in.:

 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
 • mieszkańcy terenów wiejskich.

W projektach mogą brać również osoby w wieku 18-24 lat, jeśli realizator projektu tak zaplanował.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Osoby zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy, bez pośrednictwa pracodawcy, a szkolenia organizowane są poza godzinami pracy.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Wysokiej jakości szkolenia i kursy (zakończone egzaminami i potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) w obszarze:

 • umiejętności ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • znajomości języków obcych.Bezpłatne szkolenia zawodowe

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby dorosłe, bez względu na status na rynku pracy tj. zarówno osoby pracujące, jak i nieaktywne zawodowo.

Osoby zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy, bez pośrednictwa pracodawcy.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, w tym licea, technika i szkoły policealne dla dorosłych,
 • kursy, inne niż wymienione, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji zawodowych np. kursy spawania, zawodowe kursy prawa jazdy (kat. C, D),
 • możliwość potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych w sposób pozaformalny poprzez odpowiednie egzaminy (np. egzamin mistrzowski, czeladniczy).

 Uwaga: Nabór na szkolenia zawodowe został zakończony.

Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listy dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Chcesz się szkolić? Zgłoś się bezpośrednio do Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO, szkolenia, dofinansowane szkolenia, bezpłatne szkolenia, szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia dla pracujących, szkolenia UE, szkolenia unijne.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś