Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Archiwizacja dokumentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


2021-01-04 15:15

20 listopada 2020 upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Uwaga! Powyższy okres przechowywania dokumentów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego (administracyjnego lub sądowego) oraz nie ma on zastosowania dla projektów objętych regułami pomocy publicznej.
Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL.

W związku z tym, że minął okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których przekazywane na płytach dane osobowe były przetwarzane, płyty należy zniszczyć pamiętając o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Nośniki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie danych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów projektowych należy pamiętać, że w przypadku toczących się postępowań administracyjno-sądowych termin przechowywania danych osobowych związanych z projektem, wobec którego toczy się postępowanie, ulega zawieszeniu i jako dowód w prowadzonych postępowaniach dane takie nie mogą zostać zniszczone.

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na przepisy prawa krajowego regulujące zasady archiwizacji tj. przede wszystkim ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś