Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja wytycznych monitorowania postępu rzeczowego


2018-07-13 11:30

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Aktualizacja dokumentu wynikała z wydanej w dniu 23.10.2017 r. decyzji Komisji Europejskiej ws. przyjęcia zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014 -2020. W konsekwencji wprowadzono możliwość realizacji nowych działań w programach operacyjnych, m.in. w PO WER, PO IR czy w RPO. W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowych wskaźników na Wspólne Listy Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS i EFS, stanowiące załączniki 1 i 2 Wytycznych.

Główne zmiany wprowadzone w wytycznych obejmują:

- ujednolicenie terminu przekazywania aktualnej wersji PO i SZOOP EFRR i EFS do 30 dni;
- dodanie możliwości wyboru (w wyjątkowych przypadkach) nieadekwatnego do zakresu projektu wskaźnika ze słownika horyzontalnego i wpisywanie dla niego wartości „0”;
- dołączenie nowych wskaźników do WLWK;
- dodanie Priorytetów Inwestycyjnych do wskaźników już funkcjonujących na WLWK;
- umożliwienie stosowania wskaźników: „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]” oraz „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]” zarówno jako wskaźników produktu, jak i rezultatu;
- aktualizację i ujednolicenie priorytetów inwestycyjnych podwskaźników dostosowując je do ich wskaźników agregujących;
- wyszarzenia pól „rodzaj wskaźnika” dla mierników będących agregatami wskaźników wspólnych;
- uściślenie definicji wskaźników na WLWK w części dot. EFS.

Zaktualizowany dokument wraz z załącznikami znajduje się TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś