Przejdź do treści głównej

Aktualizacja SzOOP RPO WSL 2014-2020


2019-08-23 09:15

21 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 16.2).


Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:
• w dokumencie głównym:
- przesunięć finansowych pomiędzy działaniami;
- ujednolicenia zapisów;
- rozszerzenia zapisu umożliwiającego wykorzystanie stawek jednostkowych w konkursach;
• dostosowania wartości wskaźników do zmian finansowych w załączniku nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań;
• dodania kryteriów dla poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury w załączniku nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Dokument wraz z załącznikami jest dostępny TUTAJ.

Tagi: EFS, dofinansowanie, fundusze europejskie, praca, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WUP Katowice, Regionalny Program Operacyjny, RPO

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś