Przejdź do treści głównej

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2020-02-05 11:53

9 stycznia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 29 stycznia 2020 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  • zmian w alokacji niektórych osi priorytetowych,
  • dostosowania wartości poszczególnych wskaźników,
  • zmian wartości docelowej niektórych wskaźników,
  • rozszerzenia katalogu beneficjentów,
  • dodania projektu pozakonkursowego,
  • doprecyzowania zapisów w zakresie typów operacji oraz katalogu grup docelowych.

Zmiany te stanowią na tyle niewielką modyfikację dotychczasowych zapisów, że Urząd Marszałkowski (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) nie przeprowadził strategicznej oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko. Projekt zmian został uzgodniony zarówno z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, jak i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, przy czym obydwa organy uznały, że przeprowadzane zmiany nie dotyczą elementów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaktualizowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

W załączniku poniżej zamieszczamy również pełne zestawienie zmian w zaktualizowanym RPO 2014-2020 względem wersji poprzedniej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś