Przejdź do treści głównej

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosków o płatność oraz bazy PEFS


2018-08-22 10:10

Instytucja Zarządzająca zaktualizowała dwie instrukcje dotyczące pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014. Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego powinni stosować znowelizowane wersje poniższych instrukcji:

Instrukcja wypełniania i przekazywania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Załącznik nr 1 - Słownik głównych pojęć

Załącznik nr 2 - Lista powiązań słownikowych PEFS

Załącznik nr 3 - Testy logiczne

Kluczowe modyfikacje działania LSI 2014, które z pewnością usprawnią pracę beneficjentów obejmują:

1. moduł wniosków o płatność:
– możliwość eksportu wprowadzonych danych w zakresie części B.1. oraz B.2. wniosku o płatność znajdującego się w systemie LSI 2014 do pliku xlsx;
– możliwość edycji danych w zakresie części B.1. oraz B.2. wniosku o płatność poprzez plik xlsx, a następnie ich aktualizacji poprzez wczytanie pliku;

2. moduł "Baza PEFS":
– możliwość eksportu danych o uczestnikach projektu do pliku csv;
– możliwość edycji danych uczestników poprzez plik csv, a następnie ich aktualizacji poprzez wczytanie pliku.

Instrukcje można znaleźć również w Serwisie RPO WSL w dziale pn. Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś