Przejdź do treści głównej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 r.


2019-05-31 14:42

Urząd Marszałkowski zaktualizował "Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok" do wersji 4.

Przyczyny zmian:

 • wykorzystanie wolnych środków – dodanie 11 nowych naborów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na zaplanowane nabory,
 • usunięcie 17 naborów,
 • zmiany terminów 2 naborów,
 • zmiany kwot przy 4 naborach,
 • modyfikacja typów projektów zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).

Aktualny harmonogram znajdziesz TUTAJ.


Poniżej zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji harmonogramu:

Nowe nabory

 • 3.2. Innowacje w MŚP:
  – październik 2019 r.
  – w kwocie: 80 000 000,00 zł (20 000 000,00 €),
 • 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Południowy:
  wrzesień 2019 r.
  – w kwocie: 2 200 000,00 zł (550 000,00 €),
 • 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT:
  – wrzesień 2019 r.
  – na kwotę: 8 700 000,00 zł (2 175 000,00 €),
 • 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs:
  – wrzesień 2019 r.
  – w kwocie: 14 000 000,00 zł (3 500 000,00 €),
 • 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs:
  – wrzesień 2019 r.
  – w kwocie: 5 160 000,00 zł (1 290 000,00 €),
 • 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Południowy:
  – wrzesień 2019 r.
  – w kwocie: 1 200 000,00 zł (300 000,00 €),
 • 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs:
  – wrzesień 2019 r.
  – w kwocie: 14 400 000,00 zł (3 600 000,00 €),
 • 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs:
  – październik 2019 r.
  – w kwocie: 10 000 000,00 zł (2 500 000,00 €),
 • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy:
  – październik 2019 r.
  – w kwocie: 2 040 000,00 zł (510 000,00 €)
 • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Północny:
  – październik 2019 r.
  – w kwocie: 952 000,00 zł (238 000,00 €),
 • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni:
  – październik 2019 r.
  – w kwocie: 1 796 000,00 zł (449 000,00 €).

Anulowane nabory

 • 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT:
  – wrzesień 2019,
 • 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT (2 nabory):
  – wrzesień 2019,
 • 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT:
  – wrzesień 2019,
 • 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Południowy:
  – grudzień 2019,
 • 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny:
  – wrzesień 2019,
 • 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni:
  – wrzesień 2019,
 • 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Południowy:
  – grudzień 2019,
 • 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Północny:
  – grudzień 2019,
 • 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT:
  – wrzesień 2019,
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Południowy:
  – wrzesień 2019,
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Północny:
  – wrzesień 2019,
 • 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Zachodni:
  – wrzesień 2019,
 • 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT:
  – wrzesień 2019,
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Południowy:
  – grudzień 2019,
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Północny:
  – wrzesień 2019,
 • 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni:
  – wrzesień 2019.

Zmienione terminy naborów

 • 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych:
  – z września 2019 r. na październik 2019 r.
 • 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny:
  – z września na październik 2019 r.

Zmienione kwoty na nabór

 • 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs:
  – z 4 800 000 zł (1 200 000 €) na 21 003 248 zł (5 250 812,00 €),
 • 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs:
  – z 18 000 000 zł (4 500 000 €) na 21 314 000 zł (5 328 500 €),
 • 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny:
  – z 1 400 000,00 zł (350 000,00 € ) na 720 000,00 zł (180 000,00 €),
 • 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs:
  – z 4 800 000 zł (1 200 000 €) na 31 200 000 zł (7 800 000 €).
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś