Przejdź do treści głównej

Wiadomości

2021-02-23

Ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs

Ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.

2021-02-23

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla konkursów w poddziałaniach 7.1.3 i 11.4.3

Jeżeli przygotowujesz wniosek o dofinansowanie projektu aktywizacji zawodowej (poddziałanie 7.1.3) lub projektu szkoleń językowych i komputerowych (poddziałanie 11.4.3), zapraszamy do zapoznania...

2021-02-19

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 w rezultacie zakończonej procedury odwoławczej.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, w rezultacie zakończonej procedury...Poradnik Beneficjenta RPO WSL 2014-2020

Poradnik Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Pobierz poradnik

Program Regionalny Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś