Przejdź do treści głównej

Wiadomości

2020-09-22

Ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami w ramach działania 11.3

Publikujemy listę wniosków skierowanych do ponownej oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami oraz harmonogram konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19 dla działania 11.3 pn. Dostosowanie...

2020-09-22

Webinarium pt. „Kontrola projektów EFS – nieprawidłowości i nadużycia finansowe”

Zapraszamy na webinarium pt. „Kontrola projektów EFS – nieprawidłowości i nadużycia finansowe” dla beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego...

2020-09-17

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

16 września 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20 z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia...Poradnik Beneficjenta RPO WSL 2014-2020

Poradnik Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Pobierz poradnik

Program Regionalny Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś