Przejdź do treści głównej

Wiadomości

2021-01-20

Webinarium dla wnioskodawców konkursu z Poddziałania 11.4.3 RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na webinarium dotyczące zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego...

2021-01-20

Ponowna ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami w ramach poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs

Publikujemy listę wniosków skierowanych do ponownej oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20.

2021-01-19

Wyczerpana alokacja w projekcie RIPH

W dniu 19.01.2021 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”.Poradnik Beneficjenta RPO WSL 2014-2020

Poradnik Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Pobierz poradnik

Program Regionalny Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś