Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 418 wiadomości z wszystkich 418 dla zadanych warunków:

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych

29 maja 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował szkolenie: „Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Zajęcia poprowadziła dr Izabela Mrochen.

2017-06-07

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 po procedurze odwoławczej w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób.

2017-05-26
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych w Katowicach

W związku z realizacją zadań związanych z wdrażaniem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uruchomi w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Kościuszki 30 (sala 221) w dniu 09.06.2017 r. mobilny punkt rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzony przez konsultantów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw w Warszawie.
Informujemy, że dokonano już wyboru operatorów systemu PSF i w najbliższym czasie zostaną uruchomione możliwości dofinansowania ze środków unijnych szkoleń, studiów podyplomowych i usług doradczych dla przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego.

2017-05-25
| kategorie: Wydarzenia

O projektach lokalnych

O zasadach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL mówiono na spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy 16 maja. Spotkanie było dedykowane głównie Lokalnym Grupom Działania, bowiem te podmioty będą miały w tegorocznej edycji konkursowej ważną rolę do odegrania przy podpisywaniu umów na realizację projektu. Będą opiniowały złożone projekty pod kątem ich wpisywania się w Lokalne Strategie Rozwoju.

2017-05-19
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia

Wiedza dla przedsiębiorców

Z dniem 1 września 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z firmą Tommorow Sp. z o.o. rozpoczęła realizację II EDYCJI projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zakończenie projektu planuje się na 20 października 2017 r.

2017-05-17
| kategorie: Szkolenia i konferencje

Zapraszamy do zabawy

W dniach 18-21 maja br. organizowane będą Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE). Coroczna akcja skupiająca najbardziej przedsiębiorczych beneficjentów środków unijnych.

2017-05-16
| kategorie: Wydarzenia | tagi: promocja, DOPE

Szkolenia szyte na miarę. Za 420 milionów złotych

420 milionów złotych z czego zakontraktowano już ponad 300 milionów złotych. Wszystko to na szkolenia i inne usługi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w ramach nowego Podmiotowego Systemu Finansowania. W czwartek 11 maja odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego PSF, podczas którego wypracowano zasady dalszej współpracy dla jak najlepszego wsparcia przedsiębiorców.

2017-05-12
| kategorie: Wydarzenia
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś