Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 475 wiadomości z wszystkich 475 dla zadanych warunków:

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 po procedurze odwoławczej

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2017-08-22
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI Bytom RPO WSL na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność prowadzenia działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2017-08-22
| kategorie: Nabory wniosków

Skrócone godziny pracy Punktu Kontaktowego EFS

Na mocy artykułu 145 Kodeksu Pracy informujemy, że od środy (02.08) do piątku (04.08) włącznie, czas pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w tym Punktu Kontaktowego EFS, zostaje skrócony do godziny 14.30.

2017-08-02

Wypełnij ankietę i usprawnij system SHRIMP!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje zrealizować projekt modernizacji systemu teleinformatycznego, służącego do monitorowania udzielonej w Polsce pomocy publicznej oraz pomocy de minimis - utworzenie nowej wersji systemu SHRIMP.

2017-08-02

WEBINARIUM DLA BENEFICJENTÓW RPO WSL

Wojewódzki Urząd Pracy  udostępnia dwa materiały filmowe indywidualnych szkoleń, dla Beneficjentów RPO WSL oraz wszystkich zainteresowanych, z zakresu „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS/ EFR” oraz „Zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagania WCAG 2.0”.

2017-07-28
| kategorie: Działania promocyjne

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 RIT Północny oraz Poddziałania 7.1.3 – OSI Bytom

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza dwa konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

2017-07-27
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 , RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17

Zainwestuj w innowacje - od pomysłu do realizacji

Chcesz kupić sprzęt badawczy, nawiązać współpracę z instytucją naukową, wprowadzić na rynek innowacyjny produkt lub usługę czy sprawnie zarządzać firmą? Pomóc może Ci Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Zacznij od obejrzenia krótkiego filmu, który podpowie Ci, jakie działanie wybrać, aby uzyskać dofinansowanie, a potem złóż wniosek. Zdobądź środki na realizację swojego pomysłu.

2017-07-27
| kategorie: Działania promocyjne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś