Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 440 wiadomości z wszystkich 440 dla zadanych warunków:

Przeczytaj o efektach interwencji FE

 Instytucje odpowiedzialne za realizację programów finansowanych z Funduszy Europejskich prowadzą szereg projektów informacyjno-edukacyjnych. Efekty realizowanych działań można śledzić w mediach – zarówno telewizji, radiu, jak również prasie i internecie. Zachęcamy do zainteresowania się publikacjami prasowymi w nadchodzącym tygodniu.

2017-08-25
| kategorie: Działania promocyjne

Po spotkaniu w Subregionie Zachodnim

23 sierpnia w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne. Było dedykowane podmiotom zainteresowanym aplikowaniem o środki na aktywizacje osób bezrobotnych i poprawę ich zdolności do zatrudnienia. To cel konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych. Został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w czerwcu.

2017-08-24
| kategorie: Działania promocyjne

Co się dzieje ciekawego w projektach europejskich

Działania realizowane w ramach projektów europejskich to przykład tego, jak można zmienić swoje życie osobiste i zawodowe, korzystając ze wsparcia współfinansowanego z europejskich funduszy. W prasie, radiu i telewizji ukazują się audycje, programy i artykuły prasowe, dzięki którym można poznać wiele ciekawych przykładów skorzystania z możliwości jakie daje udział projekcie .O czym można się dowiedzieć w nadchodzącym tygodniu?

2017-08-22
| kategorie: Działania promocyjne

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 po procedurze odwoławczej

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2017-08-22
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI Bytom RPO WSL na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność prowadzenia działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2017-08-22
| kategorie: Nabory wniosków

Skrócone godziny pracy Punktu Kontaktowego EFS

Na mocy artykułu 145 Kodeksu Pracy informujemy, że od środy (02.08) do piątku (04.08) włącznie, czas pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w tym Punktu Kontaktowego EFS, zostaje skrócony do godziny 14.30.

2017-08-02

Wypełnij ankietę i usprawnij system SHRIMP!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje zrealizować projekt modernizacji systemu teleinformatycznego, służącego do monitorowania udzielonej w Polsce pomocy publicznej oraz pomocy de minimis - utworzenie nowej wersji systemu SHRIMP.

2017-08-02
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś