Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 97 wiadomości z wszystkich 325 dla zadanych warunków: kategoria: Nabory wniosków;

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 23.01.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 154/238/V/2018 zatwierdził Listę wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego, dla Poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

2018-01-25
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RIT Północny

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2710/232/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego, dla 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

2017-12-21
| kategorie: Nabory wniosków

Zmiany w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 dla Poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do Pakietu aplikacyjnego w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (Subregionu Centralnego) RPO WSL na lata 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17). Obejmują one wydłużenie terminu naboru do 12 stycznia 2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia - do lipca 2018 r.

2017-12-13
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: 11.4.1/2017, ZIT, nabory wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś