Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 183 wiadomości z wszystkich 183 dla zadanych warunków:

Konkurs na działania promocyjne

„Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Chodzi o składanie ofert na organizację działań upowszechniających wiedzę o funduszach europejskich. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Rozwoju, które dąży do zidentyfikowania najlepszych inicjatyw i chce się włączyć się w ich organizację pokrywając koszty z tym związane. Kwota wsparcia wynosi 24 tys. zł.

 

2017-09-13
| kategorie: Działania promocyjne

Pożyczki na kształcenie

„Pożyczki na kształcenie” to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Operatorami projektu są Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Fundusz Współpracy. Dzięki niemu każda osoba dorosła ma możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych (pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej).

2017-09-13
| kategorie: Działania promocyjne

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Jeśli jesteś członkiem, pracownikiem lub współpracownikiem organizacji pozarządowej i chcesz się dowiedzieć, jak poszerzyć zakres jej działalności, korzystając z Funduszy Europejskich, skorzystaj z możliwości, jakie daje projekt „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”. Jest on realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”.

2017-09-11
| kategorie: Szkolenia i konferencje, Działania promocyjne

Zapraszamy na szkolenia dla przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza i Konfederacja Lewiatan realizują w całej Polsce szkolenia dla przedsiębiorców. Odbywają się one w ramach projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach ”Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

2017-09-11
| kategorie: Wydarzenia, Działania promocyjne

Publikacja zapytań ofertowych zgodnie z nowymi Wytycznymi

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs – informuje, że zaktualizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązująca od 23 sierpnia 2017 r.) wprowadza nowy obowiązek dotyczący publikacji zapytań ofertowych.

2017-09-08
| kategorie: Prawo i dokumenty

Wypłata stypendiów w projektach aktywizacji zawodowej

W związku z dużą liczbą zgłoszeń - ze strony osób biorących udział w projektach aktywizacji zawodowej - dotyczących opóźnień w wypłacaniu stypendiów szkoleniowych i stażowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina o konieczności bieżącego regulowania tych zobowiązań.

2017-09-07
| tagi: realizuję projekt

slaskieszkolenia.pl – dowiedz się więcej o ofercie wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Od 1 września br. trwa wspólna kampania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach promująca Podmiotowy System Finansowania i Bazę Usług Rozwojowych. Są to dwa filary na których opiera się nowatorski system wsparcia w postaci dofinansowania m.in. szkoleń, studiów podyplomowych i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

2017-09-06
| kategorie: Działania promocyjne

Przesunięcie naborów w ramach Poddziałań 7.4.1, 7.4.2 oraz 7.4.2 OSI Bytom RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż z uwagi na fakt wejścia w życie w dniu 2 września 2017 r. zmian do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a co za tym idzie koniecznością dostosowania dokumentów konkursowych do nowych regulacji ww. ustawy, zostaną przesunięte nabory zaplanowane w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na miesiąc październik.

2017-09-04
| kategorie: Nabory wniosków

Dla planujących własną firmę

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach organizuje spotkanie skierowane do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich. Odbędzie się ono 8 września br. w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17).

2017-08-29
| kategorie: Działania promocyjne
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś