Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 71 z wszystkich 435 naborów wniosków:
ogłoszone przez: Instytucja Pośrednicząca RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2017-02-28 00:00:00 do 2017-05-22 12:00:00

Data opublikowania: 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-032/17
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2017-01-23 08:30:00 do 2017-02-03 15:00:00

Data opublikowania: 2017-01-23

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-031/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-12-28 12:00:00 do 2017-01-20 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2016-12-28

Nabór nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31

Nabór nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2016-12-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-03-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-07 00:00:00 do 2017-01-16 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-06
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-07-29 07:30:00 do 2016-08-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś