Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 281 z wszystkich 281 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

aktualny od 2017-12-29 08:00:00 do 2018-02-07 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2017-11-28
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-14

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29

Nabór nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

aktualny od 2017-12-29 07:00:00 do 2018-06-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-11-29

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-25 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17
RIT Subregionu Zachodniego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

aktualny od 2017-12-22 07:00:00 do 2018-03-22 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

aktualny od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

aktualny od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-30 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15

Nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-219/17
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

aktualny od 2017-11-30 07:00:00 do 2018-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś