Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie

Jeśli chcesz z wyprzedzeniem przeglądać nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków


Dostępne 435 z wszystkich 435 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19
Konkurencyjność MŚP / Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

aktualny od 2019-09-12 13:30:00 do 2019-09-30 23:59:59

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.03.05.01-IP.01-24-017/19, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-09-12
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

planowany od 2019-09-30 08:00:00 do 2020-01-29 12:00:00

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-352/19
Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

aktualny od 2019-09-09 00:00:00

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w wezwaniu, ION ponownie wzywa wnioskodawcę, wyznaczając ostateczny termin
Data opublikowania: 2019-09-09
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-06

Nabór nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2019-10-07 00:00:00 do 2020-01-15 12:00:00

RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-11-25 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-13

Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

planowany od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-11-25 12:00:00

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

planowany od 2019-10-07 00:00:00 do 2019-12-09 12:00:00

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19
RIT Subregionu Północnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-343/19
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-342/19
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

planowany od 2019-10-01 07:00:00 do 2019-10-14 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na maj 2020 r.
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-02 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

planowany od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-28 12:00:00

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2020-01-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru konkursu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy
Data opublikowania: 2019-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

planowany od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-10-30 12:00:00

RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-29

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

planowany od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-19 12:00:00

RPSL. 08.03.02-IZ.01-24-337/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

planowany od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-18 12:00:00

RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19
Data opublikowania: 2019-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-05

Nabór nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-335/19
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

planowany od 2019-09-30 07:00:00 do 2019-12-31 12:00:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

planowany od 2019-09-30 00:00:00 do 2019-11-18 12:00:00

RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19
Data opublikowania: 2019-08-28
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-03
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś