Przejdź do treści głównej

Wejście w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


2018-05-30 08:20

W dniu 25 maja weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.

W związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) informuje, że:
• administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z RPO WSL jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; bip.slaskie.pl, e-mail kancelaria@slaskie.pl,
• przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
• kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail daneosobowe@slaskie.pl
• dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach RPO WSL 2014-2020,
• przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPO WSL 2014-2020, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Z uwagi na charakter prawa jakim jest RODO, które obowiązuje powszechnie, przepisy RODO należy stosować wprost. Beneficjenci oraz wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów powinny dostosować swoje polityki przetwarzania danych osobowych do specyfiki organizacji, które zapewnią zgodność z RODO w sposób rzetelny i kompleksowy. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jest wymagane przez RODO i powinno odpowiadać możliwemu do wystąpienia ryzyku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś