Przejdź do treści głównej

Szkolenia dla pracujących


2019-06-05 12:09

4 czerwca br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone konkursom
w ramach Poddziałań 11.4.1 i 11.4.3 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie, wdrażane przez WUP, oferuje wsparcie w postaci szkoleń językowych i komputerowych dla osób zatrudnionych.

Kompetencje znajomości języka i technik cyfrowych to tzw. kompetencje kluczowe. Coraz bardziej są potrzebne,
w niemal wszystkich dziedzinach. Odczuwają to mocno osoby, które od lat pracują i tego rodzaju umiejętności nigdy nie były im potrzebne. Dziś są obowiązkowe. By więc osoby zatrudnione mogły dalej swobodnie pracować, mają możliwość nabycia lub podniesienia poziomu znajomości języków obcych. Jest także wsparcie w zakresie obsługiwania komputera , w tym coraz liczniejszych programów biurowych, tworzenia baz danych i tego wszystkiego, co cyfrowo robi się szybko i bezbłędnie, a z czym kiedyś pracownicy zmagali się godzinami.

Na spotkaniu poruszono najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowych oraz kryteriów specyficznych dla konkursu 11.4.1 ZIT, czyli dedykowanemu mieszkańcom subregionu centralnego oraz 11.4.3 - skierowanego do mieszkańców regionu. Pracownicy WUP omówili także wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w projekcie oraz zasady zwalczania nadużyć finansowych.

Poniżej prezentacje ze spotkania


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś