Przejdź do treści głównej

Środki z RPO WSL na projekty powiatowych urzędów pracy


2019-06-14 13:21

29 maja 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-071/19 dla Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia). Udzielono dofinansowania 31 projektom na łączną kwotę  127 748 094,05 zł.

20190614_umowy_PUP

Grupą docelową Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 są zarejestrowani bezrobotni po 30 roku życia. To dla nich pracownicy powiatowych urzędów pracy corocznie przygotowują ofertę aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. W ramach tych projektów realizowane będą między innymi: diagnoza sytuacji bezrobotnego na rynku pracy i wspólne ustalanie Indywidualnego Planu Działania, staże, szkolenia, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

14 czerwca w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nastąpiło uroczyste wręczenie podpisanych wcześniej umów na realizację projektów dyrektorom powiatowych urzędów pracy regionu przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. W uroczystości wziął udział wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Marcin Flaczyński.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś