Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego


2018-01-25 11:04

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 23.01.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 154/238/V/2018 zatwierdził Listę wniosków, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego, dla Poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Biorąc pod uwagę dostępne środki przeznaczone na procedurę odwoławczą, dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 RIT Subregionu Północnego udzielono 1 projektowi pt. W moim miejscu moja praca - wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia na kwotę 346 120,86 zł złożonemu przez GMINĘ BLACHOWNIA.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego na obszarze gminy Blachownia wraz ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej do 31.03.2019 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo - 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkałe na terenie województwa śląskiego na obszarze gminy Blachownia (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), powyżej 30 r.ż., w tym 60% kobiet, 10% osób po 50 r.ż., 10% osób z niepełnosprawnościami, 10% osób długotrwale bezrobotnych,100% osób o niskich kwalifikacjach. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań.:
Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD - Zadanie 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - Zadanie 2. Wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencji miękkich - Zadanie 3. Szkolenia komputerowe - Zadanie 4. Szkolenia zawodowe - Zadanie 5 i Staże zawodowe - Zadanie 6.Wsparcie w projekcie ma charakter indywidualny.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2019 r.
Wskaźniki projektu:
1.Minimum 33% uczestników projektu 50+ i minimum 33% niepełnosprawnych uczestników projektu uzyska zatrudnienie;
2.Minimum 39% kobiet objętych projektem uzyska zatrudnienie;
3.Minimum 30% uczestników projektu długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie;
4.Minimum 38% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie, 5.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 8 osób.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś