Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie trzech konkursów w ramach działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (RIT Południowy, Zachodni i Północny)


2018-10-24 14:45

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza trzy konkursy w ramach działania 11.4 pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
- nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18 dla poddziałania 11.4.2 pn. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego;
- nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 dla poddziałania 11.4.2 pn. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego;
- nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18 dla poddziałania 11.4.2 pn. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego.

Typy projektów możliwe do realizacji:
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków trwać będzie od 30 listopada 2018 do 2 stycznia 2019.

Pełna treść ogłoszeń o konkursie znajduje się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś