Przejdź do treści głównej

Nowy moduł w LSI2014 – Harmonogram Form Wsparcia


2018-07-17 13:05

Informujemy, iż w systemie LSI2014 uruchomiony został dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nowy moduł tj. Harmonogramy Form Wsparcia.

Dostęp do modułu możliwy jest, w analogiczny sposób jak ma to miejsce dla WNP i PEFS, tj. poprzez przycisk rozwijany na liście projektów.

1

W związku z wdrożeniem nowych mechanizmów, zatwierdzona została Instrukcja Modułu Harmonogram Form Wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Informacja dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach naborów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach!

Składanie miesięcznych harmonogramów form wsparcia jest obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaleca realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu powyższego modułu.

Postanowienia zawartych umów o dofinansowanie rekomendujące przesyłanie harmonogramów na dedykowany temu adres mailowy zostaną zmienione w przypadku ich aneksowania.

Zaproponowane rozwiązanie usprawni Państwu obsługę projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś