Przejdź do treści głównej

Nowelizacja wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020


2018-11-07 12:12

Od 30 października br. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Celem dokumentu jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne. Stanowi on uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień (nadaje im sens podlegający empirycznej kontroli) zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących systemu ewaluacji.

W wyniku nowelizacji w treści dokumentu wprowadzono zmiany dotyczące:

• rezygnacji z obowiązku informowania Krajowej Jednostki Ewaluacji o wynikach przeglądu planu ewaluacji programu operacyjnego w przypadku, gdy w wyniku przeglądu nie są wprowadzane zmiany w planie ewaluacji;
• rezygnacji z obowiązku przeprowadzania ewaluacji podsumowującej dotyczącej systemu ewaluacji programu operacyjnego;
• określenia terminu przeprowadzenia obowiązkowej ewaluacji dotyczącej wdrażania polityk horyzontalnych;
• doprecyzowania sposobu pomiaru miernika stopnia wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych;
• wprowadzenia obowiązku wypełniania Karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego również w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą ewaluacji;
• wyłączenia z publikowania w Bazie Badań Ewaluacyjnych raportów metodologicznych z badań (w Bazie będą publikowane wyłącznie raporty końcowe);
• doprecyzowania obowiązków instytucji zarządzających oraz instytucji na niższym poziomie wdrażania programów operacyjnych w procesie konsultowania, przyjmowania i wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych.

Pełny tekst dokumentu można znaleźć TUTAJźródło informacji – portal Funduszy Europejskich

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś