Przejdź do treści głównej

Doradcy Regionalni wspierają Zintegrowany System Kwalifikacji


2018-09-14 12:40

W ramach projektu realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych pt.: „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczanie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” z dniem 3 września 2018r. działalność rozpoczęli Doradcy Regionalni. Odpowiedzialni są oni za upowszechnienie wiedzy o korzyściach wynikających z tworzenia kwalifikacji i o możliwościach zaangażowania w ten proces.

Do zadań Doradców należy:

  1. nawiązywanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami i odbiorcami ZSK oraz diagnozowanie ich potrzeb w związku z wdrażaniem i rozwojem ZSK,
  2. analizowanie możliwości wykorzystanie ZSK dla dobra regionu, w tym dla inwestowania środków europejskich w podnoszenie umiejętności mieszkańców,
  3. udzielanie zainteresowanym podmiotom wsparcia informacyjnego i doradztwa w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji,
  4. przygotowanie podmiotów do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub prowadzenia walidacji,
  5. organizowanie na terenie województw seminariów i spotkań dla różnych grup spośród ww. podmiotów oraz działania upowszechniające dla szkół ponadpodstawowych.

W Katowicach działają następujący Doradcy:

  1. Pani Aleksandra Wojciechowska – Główny specjalista ds. badań i analiz – Doradca Regionalny, tel. 573 444 583;
  2. Pan Artur Wieczorek – Specjalista ds. badań i analiz – Doradca Regionalny, tel. 573 444 598;

Siedziba Doradców przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim mieści się w budynku przy ul. Powstańców 41a w Katowicach, pokój nr 7.08.

Współpraca przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych z instytucjami rynku pracy z danego terenu w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będzie służyć rozwojowi zrównoważonego rynku pracy oraz stymulować przedsiębiorczość w regionach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś