Przejdź do treści głównej

Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników


Inwestujesz w rozwój swoich pracowników? Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje jako właściciel firmy? Chcesz mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze?

Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników.

Jak to działa, czyli Podmiotowy System Finansowania (PSF)

To model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi rozwojowe to m.in.:

 • szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • mentoring i coaching,
 • doradztwo,
 • e-learning.

Podmiotowy System Finansowania oparty jest na podejściu popytowym tj. umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych

To funkcjonująca pod adresem http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców świadczonymi w różnych formach: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring i coaching. W bazie znajdują się usługi zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i komercyjne. W Bazie publikowane są tylko wysokiej jakości usługi oferowane przez zweryfikowane (wiarygodne, doświadczone i kompetentne) firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Baza umożliwia:

 1. Wybór spośród oferty
  Można przeszukiwać ofertę usług rozwojowych dla przedsiębiorców, a po jej zakończeniu uczestnicy usługi rozwojowej oceniają zarówno samą usługę, jak i podmiot ją świadczący.
 2. Możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę” w ramach tzw. giełdy usług. Przedsiębiorcy, którzy nie znajdą w Bazie odpowiedniej usługi mogą ją zamówić za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń”.

Co zyskujesz?

 • indywidualne podejście - usługi „szyte na miarę”, dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb,
 • profesjonalizm - usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje, dysponujące odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami,
 • pewność - możliwość wyboru oferty na podstawie widocznych w BUR ocen podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz możliwość oceny wykonanej dla Ciebie usługi rozwojowej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych)  oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).  

Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.

Poziom dofinansowania  zależy od  wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełno sprawnościami,  czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu).

Warunki dodatkowe szczegółowo precyzuje dokument „Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim”.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana na przedsiębiorcę będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalanej przez Komitet Sterujący PSF.

Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dofinansowaniem do usług rozwojowych, zgłoś się do jednego z wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Operatorów, czyli podmiotów realizujących projekty PSF.

Operatorzy odpowiadają za:

 • nabór i rekrutację przedsiębiorstw,
 • zawieranie umów wsparcia z przedsiębiorcami,
 • rozliczenie usługi rozwojowej,
 • wypłacanie środków finansowych Wykonawcy usługi rozwojowej,
 • monitoring realizacji wsparcia (weryfikacja, czy np. szkolenia faktycznie się odbywają).

Zgłoś się do operatora - Lista operatorów PSF w woj. śląskim

 • Fundusz Górnośląski S.A.www.bur.fgsa.pl , tel.: 32 72 85 700 (infolinia), 32 72 85 819, 32 72 85 841, 32 72 85 861; www.facebook.com/burfgsapl
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.www.dr-kurnicki-psf.eu/kontakt; infolinia: 32 278 42 26
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.www.arr.czestochowa.pl, tel.: 34 360 56 88, 34 360 56 54, 503 607 302 (infolinia).
  Informacje można uzyskać także u partnerów projektu:
  - Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. - spnt.sosnowiec.pl, tel.: 32 778 91 06, 32 778 91 01, 503 607 302 (infolinia);
  - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej - bcp.org.pl; tel. 33 49 60 208, 500 119 891, 503 607 302 (infolinia);
  - WYG Consulting sp. z o.o. - www.wygconsulting.pl; tel.: 503 607 302 (infolinia)
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – www.operatorpsf.riph.com.pl; www.riph.com.pl; tel.: 32 706 10 91 (infolinia), 32 231 99 79
  Informacje można uzyskać także u partnera projektu:
  - MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. Komandytowa - tel. 501 800 586, 690 311 591
  - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – www.wsb.edu.pl/operator; tel. 32 295 93 43, 885 511 800
  - WASKO SA, Gliwice - www.operator.wasko.pl; tel. 32 332 83 37
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicachwww.szkolenia.wst.pl; tel.: 885 520 520 (infolinia)
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicachwww.gapr.pl, tel. 32 461 29 14, 534 657 310 (infolinia), psf.zit@gapr.pl. Operator PSF dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Gminy Subregionu Centralnego woj. śląskiego posiadające zatwierdzone programy rewitalizacji: Bieruń, Bytom, Chorzów, Ciasna, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Katowice, Krupski Młyn, Lędziny, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Ożarowice, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Toszek, Zabrze, Zawiercie, Zbrosławice.


Materiał filmowy
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś