Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy


2019-01-02 12:04

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych.

Zmiany w dokumencie dotyczą:

1. Rozliczania w projektach PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w treści Wytycznych opisano zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PUP poniesionych na te formy wsparcia oraz podatku od towarów i usług VAT związanego z nimi).

2. Rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS,

3. Wprowadzenia uproszczonej metody rozliczania projektów realizowanych w województwie podkarpackim w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych (YEI 2017+).

Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, poświadczenie wydatków w ramach projektów PUP od 01.01.2019r. będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem realizacji wsparcia od 1.01.2019r. zgodnie z zapisami zmienionych Wytycznych. Dotyczy to wszystkich projektów, bez względu na to czy są w trakcie realizacji czy dopiero się rozpoczynają.

Opis zmian, zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach oraz wersje archiwalne znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich pod linkiem dostępnym TUTAJ.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś