Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 po zakończonej procedurze odwoławczej


2017-12-21 14:46

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2712/232/V/2017 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16, dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę dostępne środki przeznaczone na procedurę odwoławczą, dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 udzielono 1 projektowi pt Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy na kwotę 1 411 677,96 PLN, złożonemu przez Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP.

Trwałe wejście na rynek pracy 100os z woj.śląskiego (w rozumieniu KC) pozostających bez pracy, osób bezrobotnych(85os) i biernych zawodowo(15os), w tym 52 kobiet i 48 mężczyzn, z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup powyżej 30.roku życia, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy w okresie 01.01.2017-30.06.2018. Grupą docelową są os powyż 30l, w tym bezrobot(85os, w tym 43K) i nieaktyw zawod (15os, w tym 9K) W GD będą os w najtrudniejszej sytuacji na rynku pr: powyżej 50lat, kobiety, os z niepełnosprawnościami, dł bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. W projekcie przewidziano realiz 3zadań: Identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy, Szkolenia zawodowe, Staże zawodowe. Gł wskaźniki:Liczba os bezrobotnych, w tym dł bezrobot, objętych wsparciem w programie-85, Liczba os biernych zawod objętych wsparciem w programie-15, Liczba os pracujących, łącznie z...-43 Okr realiz to 18mcy (01.1.2017-30.6.2018). Miejscem realiz:pow. Katowice.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś