Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Spotkanie informacyjne w ramach naboru 7.1.2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - RIT Subregion Zachodni

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na:


Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014)

Od 4 sierpnia 2017 r. została wprowadzona modyfikacja do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) skutkująca koniecznością każdorazowego uzupełniania tabeli D.1. Montaż finansowy i budżet...


Zakończenie etapu oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.1.3/17

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych...Poradnik Beneficjenta RPO WSL 2014-202

Poradnik Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Pobierz poradnik

Program Regionalny Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś